คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

ติดการลงจอด

ติดการลงจอด

ขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับภารกิจดาวอังคารในอนาคตจะขึ้นอยู่กับจุดลงจอด ปัจจุบัน COSPAR กล่าวว่าภารกิจของหุ่นยนต์ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมชม ” พื้นที่พิเศษ ” บนดาวอังคาร ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตบนบกมีแนวโน้มที่จะทำซ้ำ เฉพาะในกรณีที่หุ่นยนต์ได้รับการทำความสะอาดก่อนปล่อยสปอร์แบคทีเรีย 0.03 ต่อตารางเมตรของยานอวกาศ ในทางตรงกันข้าม หุ่นยนต์ที่ไปยังพื้นที่พิเศษจะได้รับอนุญาตให้นำสปอร์ 300...

Continue reading...